Διοικητικό Συμβούλιο


Tο σημερινό Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου, που αποτελείται από τους:


1. Ζέρβα Σοφία του Αθανασίου, Πρόεδρο


2. Ζέρβα Αθανασίου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο


3. Καρανικολοπούλου (Πετράκου) Ευδοκία, Ταμία


4. Ζέρβα Αναστασία του Αθανασίου, Γραμματέα


5. Ζέρβα Νικόλαο του Παναγιώτη, μέλος


6. Κουτρουμπή Χρήστο του Κωνσταντίνου, Αναπληρωματικό μέλος


7. Ζέρβας Χρήστος του Δημητρίου, Αναπληρωματικό μέλος


αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να κάνει γνωστό το χωριό, την ιστορία του, την πολιτιστική του κληρονομιά και τις προσπάθειες, που γίνονται από τους κατοίκους και το σύλλογο, σε όλους όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας