Διοικητικό Συμβούλιο


Tο σημερινό Δ.Σ. του πολιτιστικού μας Συλλόγου, που αποτελείται από τους:


  • Πρόεδρος: Ζέρβα Σοφία

  • Αντιπρόεδρος: Καρανικολόπουλος Παναγιώτης

  • Γραμματέας: Ζέρβα Αναστασία

  • Ταμίας: Ζέρβας Νικόλαος

  • Μέλος: Κούσκουλα Αγγελική

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Πετράκου Ευδοκία

  • Παναγιωτόπουλος Νικόλαος


αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να κάνει γνωστό το χωριό, την ιστορία του, την πολιτιστική του κληρονομιά και τις προσπάθειες, που γίνονται από τους κατοίκους και το σύλλογο, σε όλους όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας