Ίδρυση Συλλόγου


Ίδρυση Συλλόγου


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων ιδρύθηκε στις 31/1/1982 από 22 μέλη και πρώτο Πρόεδρο το Γεώργιο Ζέρβα του Θεοδοσίου ( Γιωργούλη). Είχε έδρα την Αθήνα και έφερε την επωνυμία « Σύλλογος Καστανέων Μεσσηνίας» με σκοπό :


  • Τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του

  • Τον Εξωραϊσμό του χωριού μας με έργα, όπως δρόμοι, πάρκα και λοιπούς κοινωφελείς χώρους.

  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως εκδρομών, συνεστιάσεων και λοιπών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

  • Τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.


Λειτούργησε μέχρι το 1987 και από τότε έμεινε ανενεργός.


Το 2002 με πρωτοβουλία της τωρινής Προέδρου Ζέρβα Σοφίας, η οποία βρήκε το καταστατικό, τον Παναγιώτη Καρανικολόπουλου του Σπύρου ( Μαθηματικού) και του Καρανικολόπουλου Παναγιώτη του Νικολάου ( Πρόεδρου της Κοινότητας) κάλεσαν γενική Συνέλευση των κατοίκων συγκεντρώθηκαν 25 άτομα, εξέλεξαν μια Διοικούσα Επιτροπή στις 19/5/2002, η οποία ανέλαβε να γράψει σαν μέλη όσους από τους κατοίκους των Καστανίων και του Πολυσταρίου ήθελαν, να κάνει Γενική Συνέλευση, να κάνει τροποποίηση του Καταστατικού, να μεταφερθεί η έδρα στα Καστάνια, να ιδρυθεί το Λαογραφικό Μουσείο Καστανίων Γεώργιος Γεννηματάς (Παπα-δάσκαλος) και η επωνυμία να γίνει Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων.


Γράφτηκαν 43 μέλη και η τροποποίηση έγινε στις 19/4/2004.


Έκτοτε ο Σύλλογος έφτασε να έχει 100 μέλη και να κάνει δυναμική παρουσία του με εκδηλώσεις στην περιοχή του Πεταλιδίου και της Μεσσηνίας.

Οι σκοποί του αναφέρονται στο Καταστατικό. Ο σπουδαιότερος είναι η αναζωογόνηση του χωριού, του μικρού Παρισιού όπως το έλεγαν οι γονείς μας.

Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας