Πεσόντες


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Συντάκτης: Αθανάσιος Παναγιώτου Ζέρβας

Ταξίαρχος Πυροβολικού ε.α

Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠοΣ Καστανίων

Πράξη Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανίων 21ης Μαρτίου 1939

Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας
Καστάνια Πεταλιδίου Μεσσηνίας | Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταναίων - Πολυσταραίων Μεσσηνίας